när du är redo för en intelligent politik

Vår politik

Vis politik genom insiktsfulla individer

Den viktigaste punkten först. Med visdom kan du skapa en intelligent politik som gynnar alla långsiktigt. Det handlar inte bara om att vi ska vara upplysta i ledningen, men också om din egen visdom. För endast visdom kan leda till att du blir aktiv eller i alla fall börjar rösta på något intelligent.

Insiktsfulla individer med olika bakgrunder har alltid förmedlat bra idéer och vi tar intryck från visdom, vi lyssnar, vi diskuterar och förstår saker på djupet innan vi beslutar oss för något.

Tre flickor i lotusposition för att nå mer insikt

Var öppen! Var lugn! Tro inte på ett ord vi skriver! Tänk djupt och tänk själv!

Det har genom den mäskliga historien funnits mycket visdom som förmedlats till oss och den finns nu lätt tillgänlig även för dig och visdomen har ökat successivt genom alla dessa individers insiktsfullhet. Vi vill att denna visdom skall genomsyra vår politik och vårt eget handlande så att politiken kan bli långsiktig igen.

”Tro ingenting, oavsett var du läst det eller vem som sade det, det spelar ingen roll om jag sade det, om inte det samtycker med ditt egna skäl och ditt egna allmänna förnuft.” /Buddha

Äpple på huvud i lotusposition

Tro inte på allt du vet! Våga ha fel och tänka rätt!

Vi känner att det fungerar väl och vi rekommenderar dig att du också mediterar och tittar på din egen insida innan du ens röstar på något parti och innan du ev. väljer att bli aktiv, så att du kan bidra till den upplysta deliberativa demokratiska processen. På så vis kan du och alla som är aktiva vara öppna för nya tankesätt, känslor, nya fakta. Det handlar också om ditt fokus i ditt eget liv så att mindre viktiga saker kan sållas bort effektivt så att du kan börja tänka långsiktigt.

Man med äpplen i händerna i lotusposition

Du kan bli superintelligent genom att börja andas djupt och skapa ordning i ditt sinne!

Helhetsperspektiv och vikten av att använda rätt ord

För att kunna bidra positivt är det viktigt att du och alla aktiva medlemmar ska kunna se allt med lugn, ha helhetsperspektiv, vara öppenhet, vara vaken och mentalt klar. Då måste ren kärlek och trovärdig tro uppmuntras så att ord som är positiva och har samma innebörd för alla används så att harmoni och ordning kan skapas. Du måste också kunna ändra uppfattning när du inte har rätt så att politisk diskussion blir meningsfull.

Äpplen på en sarong i regnbågens färger

Se alla aspekter på ett problem innan du löser det!

Följ endast den positiva upplysta deliberativa demokratin om den håller sig på den linjen!

Det vi i Intelligent Union vill ha är alltså en lugn, fri och öppen diskussion i din TV, ett samtal mellan mentalt lugna och mentalt friska individer som söker och förmedlar olika fakta om tingens ordning och som verkligen värderar varandras förslag och försöker skapa bra förslag som har stor enighet.

(Det är, exempelvis, inte speciellt intelligent och vist att kalla människor som är emot en speciell religion, p.g.a. dess odemokratiska standarder, för rasister eller att kalla alla socialister eller demokrater för kommunister där båda ordens definitioner har helt olika innebörd för båda parter och samtidigt inte heller stämmer överrens med den allmäna definitionen. Detta leder inte till ett respektfullt samtal om sakpolitik och platsar helt enkelt inte i en samtalsdemokrati. Sådana ord används enligt ordens verkliga innebörd i en samtalsdemokrati och den som vill ta på sig en benämning får helt enkelt göra det själv. Då finns det en grund för ett respektfullt samtal som kan leda till nya insikter.)

Rik natur och ett gott liv för alla genom nedväxt

Nu ska vi titta på Intelligent Unions viktigaste sakpolitiska punkt. En punkt med allvarliga konsekvenser som kanske inte är så lätt att förstå, men det är den viktigaste punkten. Resterande punkter är alls inte viktiga i jämförelse med denna punkt. De är endast komplement.

Förvånad man vid sin dator

Nedväxt? - Vafalls!?

Först ville vi inte tro på de fakta som vi samlat in. Vi var djupt fundersamma när vi analyserade konsekvenserna. Vi som alltid trott på det magiska ordet ”tillväxt”. Tillväxt är tyvärr likt en omöjlig hamster som kan fördubblas i evighet (Youtubeklipp 1 min).

Men positiva som vi är har vi nu hittat en möjlig lösning. Vi tror att vi kan skapa ett balanserat samhälle där förnyelsebara resurser finns för alla och där alla kan ha ett kvalitativt liv tillsammans.

Mor och dotter med äpplen

Alla ska kunna äta sig mätta, vara glada och leva i fred.

Men först sanningen. Våra resurser, livets kvalitet, frisk odlingsbar jord, hälsosam fisk, rena floder, gröna träd är under allvarligt hot från överpopulationen i kombination med bristen på olja, bristen på uran och bristen på odlingsbar mark. Maten och råvarorna har börjat bli allt dyrare och den mat som tidigare kunde mätta miljarder av människor jäses nu dessutom i allt större omfattning för att kunna bli bränsle till etanolbilar.

Öpnnar kylskåp med miljömärkt kylskåp

Det krävs mer än att bara du gör rätt. Det krävs mer än att alla gör rätt. Det krävs nedväxt.

Visst kan du äta och dricka mindre, köpa miljömärkt, ta tåget eller bussen, cykla, bli vegan och sitta mer still så att maten och resurserna som du använder räcker till ännu fler mänskliga munnar att mätta, och visst kan du hjälpa till att skapa en mer sund miljö genom din privata insats, men detta kommer ändå i förlängningen leda till katastrof om inte överbefolkningsproblemet tas på allvar redan nu.

Starkt överbefolkad strand

Har du någon gång sett överbefolkningen själv?

Med ett positivt proaktivt agerande kan vi skydda träden, binda jorden i marken och hålla näringsämnena kvar på ett hälsosamt hållbart sätt, om vi inser vad som måste göras och att vi redan nu måste byta kultur. Vi i Intelligent Union har en ganska positiv lösning på problemet, i alla fall mycket positivare än de andra alternativen vi funnit i politiken idag. De enda i världen som verkat ha tänkt på detta är Kinas ledarskap. Låt oss hoppas att de lyckas med sin nedväxt av populationen och att de samtidigt inser att ekonomisk nedväxt är intelligent.

T-shirt Stop greenhouse effect.

Det räcker inte med en t-shirt. Det som behövs är en nedväxt-politik.

Vi skulle bli glada om du vill hjälpa oss att skingra dimman redan nu, slå back på tillväxt-skeppet redan innan vi kolliderar med isberget, så att vi kan hålla oss flytande när nedväxten börjar, för det är ett enormt skepp du tar ansvar för tillsammans med oss och det kommer ta tid att bromsa in till en rimlig hastighet. Det handlar nämligen inte enbart om ditt land men om hela planeten, ditt hem (film 90min).

Familj från mali med äpplen på en strand.

Vill du att alla ska kunna äta sig mätta i hela världen? Det vill vi. Vi vill lösa detta problem permanent, inte flyktigt med allt för lite hjälp allt för sent. Därför är vi för nedväxt.

Fråga dig själv hur du vill leva på denna planet och hur du skulle vilja att framtiden för dina barn och barnbarn ska se ut! Vill du att de ska ha ett överflöd? Finns det en god anledning att skapa en balanserad population på planeten? Om du vill skapa ett gott liv för alla, istället för en populations-elefant, och om du vill skapa en hälsosam nedväxt så föreslår vi att du hjälper oss nu i detta ögonblick.

Antalet individer kan nu enkelt kontrolleras och balanserad konsumtion kan och måste bli verklighet så att vi kan bibehålla våra resurser och lyckas parera den utveckling som drabbade Påskön som tynade bort i förödande miljöförstöring, krig, kannibalism och kraftig okontrollerad nedväxt.

Världens population i ett diagram

Forna tider i svart, tillväxt i blått och vår vision är en kontrollerad fredlig humanistisk nedväxt i grönt. (bild från wikipedia)

Vi har nu nått ”peak human numbers”.(bergstoppen av människors antal) Begreppet ”tillväxt” måste nu omvärderas från att vara något som vi trodde skulle kunna pågå i evighet till något som naturligtvis inte kunde det, eftersom planetens resurser är ändliga. Jorden är en rund liten boll i Universum, likt ett äpple med ett tunnt skal, där endast skalet består av levande organismer som borde försöka att leva i balans.

Man i lotusposition som balanserar två äpplen i nivå med horisonten.

Balans är bra.

Istället för att skapa pengar ur luft till stimulans av konsumtion kan vi skapa en hälsosam skattepolitik och en hälsosam penningpolitik som kan bidra till en sundare ekonomi. Men även ett byte till en annan penningpolitik, som idag många ekonomiska forskare förespråkar, som skulle lösa problemet kortsiktigt, löser inte själva grundproblemet med den omöjliga hamstern som kan fördubblas i evighet. Endast nedväxt till en balanserad nivå löser detta problem på lång sikt och idag i världens politik är det förhoppningsvis fler och fler individer, som efter djupt tänkande, kommer börja inse detta tillsammans med oss i Intelligent Union.

Familjeplanering

Efter djupa diskussioner med individer, inom och utanför Intelligent Union, ser vi det idag som rimligt med enbarnspolicy, under ca 100 år, så att livets kvalitet för alla kan vara god när nedväxten av resurser nu börjar. Det gäller varje land och beror naturligtvis på vilken levnadsstandard och balans som varje land siktar på. Familjeplanering är en långsiktig och acceptabel lösning som verkar tåla kritisk granskning av forskare.

Samtal och samarbete i hela samhället

Demokrati är naturligtvis inte viktigare än vår egen och planetens överlevnad men det är högt på vår lista. Vi tycker det verkar rimligt att försöka åstadkomma en vaken objektiv enig samtalsdemokrati, en s.k. deliberativ demokrati. För det verkar logiskt och känslomässigt korrekt att fokusera på enighet mellan alla medborgare i ett samhälle så att alla drar åt samma håll, likt myror som samarbetar, men vi måste samverka för nedväxt och balanserad jämlikhet om vi vill ha en fungerande demokrati, både på kort sikt och på lång sikt. Om samhället kan hållas enat, i samband med att den nödvändiga nedväxten kommer, kan demokratin skyddas och lugnet kan hållas kvar i samhället under denna förändring. Byte av politiskt system förändrar inte grundproblemet och ger inga garantier om förbättringar heller även om världskrig med nationalistiska, etniska, religiösa eller rasistiska anledningar naturligtvis har potential att sänka populationen drastiskt. Vi föredrar dock den fredliga vägen.

Tre flickor i sandyner som sitter i lotusposiition.

Det räcker inte att ett fåtal eller ens många intelligenta individer börjar med nedväxten själva. Tvärtom kan det minska planetens genomsnittliga intelligens. Intelligent Union vill både öka intelligensen och minska befolkningen samtidigt

Tolerans mot intolerans

Tolerans är högt på vår lista, för om lugnet i samhället bevaras genom tolerans kan vi behålla den öppna demokratin i landet och utanför landet och låta fred och samtal leda till en harmonisk befolkningsnedväxt. Så just nu har vi dragit slutsatsen att vi som mentalt hälsosamma ”toleranta individer” faktiskt måste möta intolerans med just ”tolerans” om vi ska kunna kalla oss själva för ”toleranta” och kunna medverka i en Intelligent Union. Ja. Det verkar faktiskt som om ren kärlek endast kan börja med ren kärlek. Vi har i alla fall inte hittat något bättre sätt att hantera saken som känns trovärdig, men vi är naturligtvis öppna för bättre förslag.

Meditation eller gratis psykologhjälp till extrema rasister och anti-rasister

Vi tror att det skulle hjälpa oss alla att hjälpa de som lider av ”kulturschock” och ”hat mot kulturschock” genom att erbjuda psykologer som kan lyssna, visa respekt och verklig medkänsla med dem, samt visa dem positiva möjligheter som finns till för oss alla att leva ett kärleksfullt behagligt liv i visdom och möjligheten att bidra på ett positivt sätt.

Engelsk man med kvinna från Mali som kramas

Smaken är olika. Alla gillar olika, vissa gillar allt och det är naturligtvis helt ok.

För även om du inte gillar allt som sker i ditt samhälle kan man ändå försöka att bidra positivt och lösa konflikter med deliberativ demokrati. Alternativet är inte så fredligt och inte så lockande.

Par från Colombia där mannen har mörk hy.

Vi måste lära oss att visa hänsyn till det faktum att vi gillar olika och det måste gå i ALLA riktningar. Vi måste ta hänsyn till rasister, av alla raser, som gillar sin egen ras också, så att rasister som ser sig själva som förmer än andra också kan leva i harmoni i samhället, oavsett raslig preferens.

Samtal och folkomröstningar

De flesta av oss anser dessutom att det är dags att fler individer ges ökade rättigheter till inflytande genom beslutande folkomröstningar, precis som de som existerar idag i Schweiz, även om vi i Intelligent Union vill ha samtal som verkar för förslag som är i konsensus och är respektabla och förståndsmässigt fullvärdiga. Vi är även för prioritetsomröstningar och budgetomröstningar där intelligenta individer medverkar.

Tid till digital deliberativ direktdemokrati

Den tid som det tar att fatta välgrundade beslut har nu blivit tillgänglig för fler individer i samhället p.g.a. rationaliseringar. Individer som har förmågan att vara politiskt aktiva och bryr sig om samhället ska naturligtvis kunna vara med i processen.

Kommer digital deliberativ direktdemokrati vara säker?

Ja. Efter djupa diskussioner har vi åsikten att det är rimligt med digital deliberativ direktdemokrati. Den kan göras säker och spara samhället mycket kostnader i framtiden om vi så önskar. Vi har hittills enbart hittat goda argument för denna framtidsvision om den kombineras med deliberativ demokrati och rimliga skydd. Vi har t.o.m skissat på en fullvärdig lösning, en s.k. ”dedicated trusted computer voting device” som skall ges till individer som förstår att deliberativ diskussion innan omröstningar är demokratins kärna.

dedicated trusted computer voting device

Dedikerad säker datorutrustning för röstning

Hålla demokratin intelligent

naturligtvis måste den deliberativa demokratiska ordningen skyddas för att kunna behålla intelligenta individer i Intelligent Union och därmed gynna ett logiskt och känslomässigt samtal som leder till förståndiga beslut. De som inte förstår att deliberativ demokrati är viktigt eller inte förstår principerna och kan hålla sig till dem får helt enkelt inte vara med i den deliberativa processen men kan dock arbeta med annat viktigt som gynnar Intelligent Union och samhället.

Skola

Skolan kommer också styras av forskning och nytänkande om Intelligent Union får bestämma. Deliberativa demokratiska resonemang kommer guida lärare och elever.

Pojke som tittar med kärlek och sympati på skamsen vuxen man och håller handen på dennes axel.

En ung självständigt tänkande individ kan ofta ha mer att bidra med än en vilsen vuxen.

Vård

Det verkar rimligt ur flera aspekter att patienterna och deras anhöriga kan göra fria och medvetna val och att medicinering eller alternativa behandlingar ges med full kunskap om olika alternativ. Om fokuset blir att hålla sig frisk, bota sjukdom och skapa en bra känsla av hälsa kommer det att gynna både samhället och patienterna på lång sikt på flera nivåer. Vi kan då sannolikt skapa mer frisk vårdande fritid till alla anställda och patienter i vården och vi kan då dela på jobben samtidigt som allas ekonomi tryggas av en balanserad jämlik politik. Att vårda och bli vårdad kommer med Intelligent Union helt enkelt bli både intelligentare och intressantare för alla inblandade.

En bild på en yngre kvinna som håller handen runt axeln på en äldre dam med äpple på stranden.

Med rätt attityd, ett öppet sinne och modern technologi är enkla saker lätta att åstadkomma.

Olika miljöriktiga medicinska alternativ måste kunna diskuteras öppet och misstag som sjukvården gjort måste erkännas öppet och diskuteras objektivt. Det är ok att göra fel. Vi är bara människor. Både känsla och logik måste styra valen av behandlingar. Då kommer vi sannolikt skapa friskare individer som dessutom mår alldeles utmärkt.

Omsorg med de som har större utmaningar

Tack vare bra intelligenta rationaliseringar genom tekniska innovationer kan vi få mer fritid. När fritiden för alla ökar kan mer tid läggas på frivillig omsorg om de med mer utmaningar. Detta bringar verklig lycka till alla och är en del av livet. Tacksamheten ökar när vi ser varann och hjälpen är varm, äkta och medmänsklig. Människor med utmaningar kan ha många viktiga saker att lära oss eftersom vi alla har utmaningar att handskas med även om alla inte syns på utsidan.

Ja till vårt land och ja till världen

Det verkar som om unioner som exempelvis Sovjetunionen (film 5 min.), EU och USA, men även globaliseringen i sig, gör att gränsöverskridande handel, krig och transporter ökar. Eftersom vi istället vill hushålla med planetens resurser vill vi att varje stat i hela världen skall vara enade lokalt eftersom detta betyder färre transporter av saker (film 21 min) som då kan produceras lokalt. En annan aspekt är att rättvis jämlikhet, utveckling och rättvis konkurrens har lättare att uppstå med likvärdiga möjligheter inom samma politiska och skattemässiga sektor.

Meningsfullt arbete åt alla och medborgarlön till de som inte vill arbeta

I ett ”samhälle” ska alla känna ”sam”-hörighet och ha uppe-”hälle”, likt kuggar i ett maskineri. Alla kuggar ska ha olja så att maskineriet fungerar väl. Därför föreslår vi att vi sänker arbetslösheten till ca 2-3%, som den var på Olof Palmes tid, innan novemberrevolutionen (Svensk film).

Den omöjliga ekvationen att ”skapa jobb” på samma gång som företagen försöker rationalisera bort arbete håller naturligtvis inte. Att skapa sänkt arbetstid och framtida medborgarlön är en naturlig utveckling, men detta bör skapas först efter att landet blivit mer lokalt självförsörjande och att alla jobb som faktiskt behöver utföras är tillsatta.

Ta bort och rationalisera jobben men ha en sund handelsbalans

En fungerande handelsbalans måste upprätthållas, så att inte landet sätts under skuld och för att alla jobb, som behöver utföras, inte alltid är så vackra, även om allt kan göras trevligare. Att betala en rimlig medborgarlön till den som inte utför ett nödvändigt arbete blir acceptabelt när arbete ses på som något som individer vill göra men som inte längre finns tillgängligt för alla.

Fred och ett starkt försvar

Efter en känslomässig och logisk analys verkar det korrekt med fred. Endast de som finansierar krig och enskiljda företag som producerar krigsmatriel tjänar på krig kortsiktigt. Ingen annan, inte ens soldater som tvingas ta risker och speciellt inte naturen.

Dessutom verkar det som att krigshetsande nationer hade tjänat både mer pengar och sinnesro på fred i det långa loppet. Men vi ska vara ärliga. Det finns all anledning till krig och soldater ibland.

För i en värld som ännu inte förstått att fred är logiskt på lång sikt, måste ett land kunna försvara sig och vara redo att försvara sig likt ett immunförsvar för att attackera en infektion. Länder som konstant befinner sig i krig och utsätts för motattacker är likt aidssjuka patienter som är dömda till lidande om de inte får intelligent behandling.

Det verkar med vår kunskapsbas därför logiskt att medverka till fred och försvaret av demokratiska värden genom att bygga ett starkt folkligt defensivt försvar som övar för krig i fredstid precis som folket i Schweiz gör, landet som effektivt hållt sig självt i fred länge.

Vi ska ha ett folkligt brett försvar där alla som deltar har deliberativa demokratiska värderingar även om befälsordningen naturligtvis alltid måste finnas där av effektivitetsskäl i händelse av att snabba beslut måste tas.

Fred skapar turism istället för migration

Fred skapar demokratisk utveckling. Fred bygger nationer. Fred hjälper människor att njuta av alla länder genom turism, med vilken olika kulturer kan upplevas av de som önskar det och inte påtvingas andra. Alla länder i världen kan bli fredliga med positiva morötter från oss alla. Om vårt land och alla vi individer med vaket medvetande bidrar till fred får alla barn, kvinnor och män behålla armar och ben dessutom.

Kvinna med gul blomma mot blå bakgrund

Om vi alla bidrar så gott vi kan till fred och hederlighet, när vi röstar, när vi handlar och när vi reser kommer strax världsfred och en hederlig värld att infinna sig. Då finns det helt plötsligt pengar att tjäna på fred och hederlighet.

Migration sker naturligtvis till fredliga och fungerande länder och när alla länder får uppleva fred och god hederlig funktion genom allas vår hjälp kommer migration enbart uppstå för att individer gillar en annan kultur eller av äkta kärlek för en annan individ. I en sådan situation kan vi få enhetliga kulturer som enar människor på riktigt och skapar harmoni och trygghet i samhället.

Fredlig aktiv påverkan genom handelstullar och politiskt stöd

Vi vill skapa enighet och fred internationellt genom att ge lägre tullavgifter i belöning till länder som valt regeringar som beter sig respektfullt mot sin befolkning och mot andra befolkningar. Vi vill hjälpa modiga individer att skapa intelligent deliberativ demokrati i sina egna länder och organisera rekonstruktionen av dem. Vi vill bidra aktivt med matriel och frivilligt manskap till försvaret av organisationer och länder som försvarar en fredlig intelligent deliberativ demokrati.

Harmoni mellan folkgrupper

Alla ska respekteras som följer landets lag och beter sig respektfullt mot landets medborgare. Nya medborgare och infödda medborgare, tillsammans eller åtskilda, kan i ömsesidig respekt undvika kulturkrocks-symptom. ALLA ska respekteras, även de som drabbats av kulturkrocks-symptom. Vi kan börja att förstå att inte alla av landets infödda och nya medborgare klarar av påfrestningen utan att hamna i osund rasism och anti-rasism. De behöver vår hjälp för att känna sig komfortabla.

Det är inte alltid lätt att bli en upplyst individ

Därför måste det existera platser för utövandet av religioner och traditioner så länge de följer lagen och är i harmoni med våra demokratiska fri- och rättigheter och harmoniserar med den lokala befolkningen.

Äpple på huvudet

Om du vill ha ett äpple på huvudet ska detta vara tillåtet oavsett hur intelligent det kan verka. Skratta le och älska det!

Om en stad beslutar om att traditionella ljud skall tillåtas måste hela staden gå med på detta, även den medborgare som jobbar nattskift måste respekteras.

Möjliggör integration och assimilation

Vi är för blandade bostadsområden och företag där infödda är i majoritet så att integration och assimilation kan ske effektivt och vi är för kulturutbyte för de som vill ha detta, speciellt genom turism, och vi är även för helt infödda bostadsområden och företag där endast infödda kan bo och känna harmoni. Det beror på att ALLA måste respekteras. Vi är starkt emot segregering där nya medborgare blir i majoritet och där lokala dialekter, lokala skolor och lokala kulturer istället förhindrar integrering och ett lyckat liv för nya medborgare i landet.

Fler beslutande folkomröstningar och en fri media

Vi vill skapa positiva objektiva diskussioner om verkligheten innan folkomröstningar, vilket betyder att media måste öppnas upp för djupa samtal där alla existerande partier som vill bidra aktivt till diskussionen får vara med på ett rättvist sätt i förhållande till sin storlek. Då kan media kallas objektiv och fungera bra i ett deliberativt demokratiskt samhälle. En intelligent direktdemokrati blir möjlig med en sådan deliberativ diskurs.

Skydda alla barn

Vi vill stärka barnets rätt till fysiskt och mentalt skydd. Barn är oftast skapade perfekta som de är och ska ha rätt till sin egen kropp och egna mentala utveckling på ett sunt sätt. Vi vill stärka barnens alla rättigheter att utvecklas som hälsosamma ansvariga individer med självförtroende och lugn vad gäller naturliga mänskliga känslor och respektfullt beteende mot andra.

Inför åldersgräns för omskärelse, piercing och tatueringar

Barn skall behålla alla sina kroppsdelar och vara fria från manipulering av sina kroppar tills de blivit 18 år gamla, så vida det inte finns ett bevisat och väldokumenterat medicinskt skäl för behandling. Vi anser även att lagar och regler för vuxna inom detta område kan vara lämpligt eftersom alla inte alltid är mentalt medvetna.

Respekt för landets demokratiska fri- och rättigheter

Ingen skall bli kallad nedsättande tillmälen när de fritt väljer att utöva sina grundläggande fri- och rättigheter som genomsyrar vårt samhälle. Mentalt friskhet är att respektera demokratiska friheter och fysisk trygghet. Människor som inte gör detta måste få proffessionell hjälp, och om mental hälsa inte uppstår, bli permanent inlåsta eller flyttas till en kultur där sådant beteende är accepterat.

Bibehåll partilinjerna hos partierna så att alla individer vet vad de röstar på

Istället för att krampaktigt hålla kvar vid ett partinamn på ett parti som helt ändrat inriktning uppmuntrar Intelligent Union till fler nya partier som behåller sina linjer och väljer att valsamverka för att ta sig in i parlament och förbi olika spärrar, såsom 4%-spärren. Vi tror nämligen att detta bättre kommer skydda demokratin på flera olika sätt. Då kommer dessutom folket alltid att ha värdiga alternativ att rösta på som har verklig chans att komma in i parlamenten och demokratin kommer då fungera mycket bättre.

Balanserad invandring och utvandring

P.g.a. nedväxten som kommer ske vill Intelligent Union ha en balanserad ut- och invandring. Miserabla förhållanden som kommer av tillväxtförespråkande politiker och religioner leder till överbefolkning, korruption och krig och detta måste lösas lokalt och på ett grundläggande plan, där grundorsaken kan ses tydligt, inte genom att fly det verkliga problemet, men genom att förstå problemet på djupet.

Intelligent Union ser orsaken och vi ska fokusera vår hjälp dit där den gör mest nytta på lång sikt och vi tror att det handlar om att på olika vis stimulera uppvaknande från opiumlik tro och skaffa sig en trovärdig tro baserad på fakta. Då kommer alla som vaknar upp vilja ha nedväxt av populationen.

Kulturer är olika separerade mänskliga beteenden

Olika kulturer är inte automatiskt intelligenta eller skapar inte automatiskt mer intelligens när de möts, men så kan det bli med positiv konstruktiv och intelligent attityd där vi på djupet värderar vad vi egentligen sysslar med.

Det verkar rimligt att vår nya kultur när den nu utvecklas gynnar balans och planetens överlevnad. Nyttiga fysiska aktiviteter kan blandas med högre medvetande och tänkande.

Kulturer är olika mänskliga beteenden som separerar folkgrupper från varann. Kulturer verkar alltså normalt sett inte för enhet med andra grupper. Kulturer kan vara mer eller mindre hederliga, hälsosamma, färgsprakande, lyckliga, respektfulla, humana och fredliga.

Kulturer kan ses som olika program som bestämmer individers och folkgruppers generella handlingsmönster och olika individer är i olika grad programmerade av sin kultur precis som du är.

Med olika beteenden kan du uppleva olika positiva och negativa saker beroende på hur du ser på det. En kultur som lockar till skratt kan ju ex. ses som något positivt.

Män från olika kulturer

Det är naturligt, när olika kulturer möts, att kulturschockar/kulturkrockar uppstår som kan leda till konflikt. Det gäller framförallt för den som kommer till en helt ny kultur och är borta från sin egen kultur, men det kan också ske för den som får uppleva massiv invandring. Hemlängtan, överidealisering av tidigare tillstånd, rädsla, ilska, hat, lidande eller depression är helt normala reaktioner.

De flesta hittar ett sätt att nå balans och andra gör det aldrig och vissa råkar ut för mental ohälsa som ex. rasism och anti-rasism och behöver då inre motivation att dra sig tillbaka i stillhet eller få hjälp av psykolog eller få lugnande medicinering.

I Intelligent Union förstår vi alla aspekter och försöker hitta lösningar som respekterar alla och leder till ett mentalt hälsosamt samhälle för alla. Det gör vi genom att titta lite djupare på olika resultat från olika kulturer och fundera på vad som faktiskt är rimligt.

Ett utmärkt sätt att på djupet förstå vad kulturer, som exempelvis förespråkar överpopulation, leder till är att läsa djupare om problemet och möjliga lösningar eller helt enkelt besöka en överbefolkad kultur och uppleva den livskvalité som folket har där och uppleva andra fenomen som uppstått där. Du kan göra detta antingen som turist eller genom att försöka bo och arbeta där en längre tid.

Efter en kulturupplevelse/kulturchock kan du sedan resonera kring vilken kultur som föredras av dig och varför och hur du i så fall vill bevara din egen kultur eller åstadkomma en positiv förändring av din egen kultur eller tom. uppfinna en ny kultur fån dessa fakta och erfaenheter.

Att finna någon slags balans mellan mångkultur och kulturutbyte är helt klart mentalt balanserat och hälsosamt både för dig och alla andra.

Överbefolkat tåg i Indien.

Vi tycker inte att kultur behöver subventioneras eller återskapas genom statliga medel. Egna initiativ av och för de kulturintresserade med egna medel räcker gott. Kulturer har alltid förändrats och kommer sannolikt fortsätta att förändras helt spontant.

Mental hälsa i kombination med kulturutbyte uppstår genom att man lär sig att njuta i nuet av vad olika kulturer har att erbjuda och sedan bidrar positivt på olika sätt till ökad insikt om tingens ordning till alla.

Om du vill lära dig om andra kulturer vill vi uppmuntra dig till längre vistelser i andra länder så att olika kulturer kan ses och upplevas lite djupare än enbart maträtter och klädsel.

Man med nijab och utan nijab och ett äpple med nijab och utan nijab.

Om du anser att gamla kulturer hör till historien medverkar du nu i helt nya modernare kulturer. Denna avprogrammering och självprogrammering som leder till ett helt annat beteende är en naturlig reaktion och kan vara positiv och konstruktiv. Du har kanske en inre vilja att förändras på djupet?

Män vid pissoarVi i Intelligent Union är inte så fästa vid det yttre men ler mycket och njuter av det. Vi uppmuntrar dig till betraktelse av ditt inre ”lägre jag” och ditt ”högre jag”, vilket vi tror leder till verklig mental hälsa och super-intelligens.

Skapa balanserad jämlikhet

Det verkar rimligt med en jämlikhet som är acceptabel för så många som möjligt. Det är naturligtvis inte balanserat med för mycket jämlikhet, men ej heller med för lite. Vi vill ha en hållbar balans där männskor kan gå upp och ner mellan klasserna. 99% av befolkningen måste faktiskt se till att 1% har möjlighet att komma in i samhället genom s.k. deliberativ demokrati. Ja. Alla måste få vara med och känna sig rättvist behandlade och ges ungefär lika stora möjligheter att lyckas.

Ett samhälle innebär att alla är med tillsammans och lever i det med tryggt stöd av varann även om allt inte alltid kan vara perfekt för alla. Deliberativ demokrati, s.k. samtalsdemokrati, där alla ska respekteras, är naturligtvis det vi bör eftersträva. Intelligent Union vill ge de med en obalanserad syn på detta meditationsreträtter eller psykologhjälp som leder dem till mänsklig balans och harmoni så att de kan bli fungerande kuggar i samhällets maskineri.

Respekt för olika tro och sexualitet

Det verkar rimligt att vi möjliggör individers fria val av sexualitet och tro, religiös eller icke-religiös samtidigt som vi hjälps åt att uppträda respektabelt inför varann. En balans mellan religionsfrihet men också frihet från religion synes oss lämpligt. Det betyder att barn först vid myndig ålder ska få tillhöra en religion och att alla barn skall upplysas om olika tro och annan viktig kunskap innan de själva väljer självständigt vilken tro som är mest trovärdig för dem. Vi vill ge alla individer tryggheten, rätten och säkerheten att kunna byta tro baserat på intelligenta argument och bli accepterade i sin egen personliga utveckling samtidigt.

Två kvinnor som håller varandras händer.

Respekt för att individer får vara sig själva.

Privatliv, patenträtt, upphovsrätt och yttrandefrihet

Det verkar rimligt med mindre generell övervakning och mer privatliv för alla medborgare i ett fritt jämlikt och avslappnat samhälle. Det finns egentligen inget behov av kameror överrallt om kriminaliteten hålls låg genom att samhället fungerar rättvist. Det verkar också rimligt att vi arbetar för en modernare och mer tidsenlig hantering av patenträtt och upphovsrätt, speciellt nu när vi står inför en nedväxt där vi alla bör samverka så effektivt som möjligt och hjälpa varann.

Vi bör naturligtvis också öka rättigheterna för polisen att undersöka samtidigt och ta hand om individer så att alla kan motiveras till ett intelligent och respektfullt beteende. Huvudsaken är att detta redovisas i efterhand och följer givna lagar och regler.

Det verkar också rimligt att vårt land ger politisk asyl till individer som publicerar bevis om krigsbrott och maktmissbruk som kan leda till straff i länder där demokratin och yttrandefriheten nu är begränsad.

Kikare som är riktad mot överbefolkad strand

Det är du som medborgare som anställer politiker i valet som sedan kontrollerar myndigheterna. Det är representanter och myndigheter som skall övervakas generellt i sitt arbete, absolut inte du som vanlig hederlig medborgare.

Förändra polisens fokus

Öka resurserna för polisen i syfte att skapa ett rättvist och lagligt företagsklimat inom landet och förändra samtidigt polisens trafikfokus. Fri hastighet med intelligenta rekommendationer duger gott för intelligenta människor. Skyddet av vilda djur och information om säkerhet eller halka är bättre fokus.

Äpple på räcke över motorväg

Mer frihet i trafiken!

Intelligenta människor som kör med solen i ryggen på torr väg utan mötande trafik ska kunna känna sig lugna och avkopplade och kunna ge full gas ibland. Fritt tänkande, fri hastighet och fri konstruktion och kontroll av färdmedel kommer dessutom gynna överlevnaden av intelligenta medvetna människor.

Legalisering av droger

Samhället upplevs ibland som mindre mjukt och individer känner ibland att livets kvalitet inte är så bra i hetsen om att skaffa flest och bäst prylar för att imponera på individer de egentligen inte gillar. Vissa väljer då ibland att fly in i drogernas värld hellre än att hitta positiva lösningar för att på riktigt förbättra livet. Det finns något positivt i denna flykt som ett första steg. Det är insikten om att något måste förändras.

Vi har sympati med att vi alla gör misstag och vill skydda alla individer från dåliga och smutsiga droger, samt gynna en hederlig laglig handel med droger.

Vi vill legalisera drogerna, använda kvalitetsstandard och varningstexter, samt erbjuda säkra platser för intag av drogerna som ett skydd för både individer och samhälle. Vi vill dessutom erbjuda gratis inre guidning att bli ren från droger för de som vill ta hand om sina problem och se sanningen på ett djupare plan.

Hjälp hjälporganisationerna

Det verkar rimligt att hjälpa hjälporganisationer som har en intelligent och rättvis fördelning av löner inom organisationerna och som fokuserar på den verkliga lösningen som heter nedväxt, exempelvis genom sterilisering av överbefolkade områden, inte enbart fokusera på symptomen som heter lidande människor.

Visserligen bygger hjälporganisationernas existens på lidande människor, och att folk ger dem mer pengar om de visar upp ett magert barn på affischer, men att skapa mindre lidande bör ju faktiskt vara deras fokus, inte att skapa mer lidande mäniskor genom att föda och möjliggöra mer mänsklig avel i områden som drabbats av lidande som beror på just överbefolkning genom avel ex. genom en religion eller korkade politiker som babblar om ”tillväxt”. Världen är istället tvungen att gå mot nedväxt.

Hedra skribenter, politiker och media

Vi vill hedra skribenter, politiker och media som genom historien skapade en bättre och mer intelligent demokrati och som stod upp för nedväxt när det behövdes, deliberativ demokrati, fred, balanserad jämlikhet och yttrandefrihet. Vi vill också skapa god säkerhet för intelligenta demokratiska politiker så att de kan leva länge och bidra med god hederlig politik. För vi måste komma ihåg att alla inte är lika intelligenta och att det är en utmaning att få upp alla in i kraften av deras egen super-intelligens.

Tacksamhet till er alla som bidrar positivt och konstruktivt

Tacksamhet till dig som talat om för många att Intelligent Union existerar.

Tacksamhet till dig som gått med för att stödja en sund framtida politik.

Tacksamhet till dig som ställt upp som frivillig fotomodell gratis.

Tacksamhet till dig som bidragit med egna texter som publicerats på bloggen.

Tacksamhet till dig som bidrar till vår vision.

Ni förtjänar alla att skaffa många intelligenta barn som ni kan fostra så att de förstår den exponentiella funktionen på djupet och då kommer hjälpa oss alla med en politik som kan skapa nedväxt.

Slutligen

Visserligen kan nedväxt skapas genom du själv står för den såsom Buddha gjorde, men överväg resultatet i alla buddhistiska länder! De går nu mot precis samma öde som oss trots en ofantlig massa munkar och nunnor i celibat. Vår konklusion är att ALLA måste in i samma balanserade nedväxt och just de individer med lite mer intelligens som förstått den exponentiella funktionen på djupet borde istället uppmuntras att fylla sin kvot så att intelligensen till slut kan börja växa på denna planet.

Avgör din egen intelligens i samtal med andra och utgå gärna från Intelligent Unions policy i detta samtal! Är du mentalt frisk, positiv och konstruktiv? Är du känslomässigt frisk? Är ingredienserna i ditt liv friska och ansvarsfulla? Äter du hälsosamt? Har du ett jobb som bidrar till det större goda? Har du förmågan att se samband bättre än andra? Bör du sprida dina gener vidare? Planetens överlevnad hänger på att du svarar så ärligt du bara kan.

Kommentarer till: "Vår politik" (24)

 1. Kan detta va ett parti för mig! :-)
  blir glad av att läsa detta

 2. Glad att höra det. :-) Om du vill diskutera något deliberativt och erbjuda något positivt till nätverket så är du varmt välkommen med det.
  Kram
  Martin

 3. Skönt att någon tar befolkningstillväxten på allvar. Detta problem hänger ju också direkt ihop med det ekonomiska tillväxtsystemet. Med befolkningstillväxt så skapar ett ständigt ökat resursbehov, precis som med dagens tillväxtekonomi. Och försöker man begränsa resursutnyttjande och stoppa ekonomisk tillväxt samtidigt som man bibehåller befolkningstillväxten så innebär det lägre och lägre levnadsstandard för alla och det slutar med fattigdom.

 4. Du tillhör sannolikt 1% av befolkningen som har förmåga att se samband tydligare än andra. Välkommen in som medlem i nätverket om du vill stödja upplysningen av resten av befolkningen! Ju större IU blir desto mer kommer frågan bli aktuell och läras ut i skolor och komma upp på agendan inom politiken. Om du inte är enig med någon punkt eller formulering kan du ge bättre förslag som vi kan diskutera!

 5. Får jag fråga om anledningen till att IU vill (eller kräver) att intresserade individer tillför något deliberativt till diskussionen är en sk. självkontrollerande mekanism ur ett organisationsperspektiv?

  I övrigt så verkar det som att IU har en hel del intressanta perspektiv, jag ser med glädje fram emot organisationens fortsatta utveckling. Jag är öppen för vidare kommunikation.

  /Johan, student i statsvetenskap/psykolgi och samhällsengagerad

 6. Absolut. Positivt konstruktivt beteende är ett direkt mått på mental friskhet. De som inte kan medverka konstruktivt och positivt och motverkar organisationen kastas ut direkt. Detta parti, till skillnad från vanliga partier, ska behållas mentalt friskt. Vi ser all anledning att göra det. Alla drar nytta av mentalt friska politiker som styr landet.

 7. Sidan inger i nuvarande utformning inte förtroende trots att jag delar flera sakpolitiska ställningstaganden. Här får ni några synpunkter:
  *Inledningen av dokumentet är jobbigt pratig och man får scrolla tills man har blåsor på fingrarna innan man kommer till sakpolitiken.
  *Ert påståendet ”Vi har nu nått peak human numbers” är inte källbelagt. Om det vorde det skulle ju er nedväxtpolitik inte behövas. Problemet är snarare att vi INTE nått peak human numbers!
  *”Deliberativ demokrati” låter fint, men jag föredrar modellen ”flytande demokrati”: http://aktivdemokrati.se/ordlista/2011/flytande-demokrati/
  *Ni stödjer valsamverkan men verkar inte ha någon åsikt om 4%-spärren
  *Er ihopklumpning av immaterialrätt (Privatliv, patenträtt, upphovsrätt) och yttrandefrihet inger inte förtroende hos mig. Det är två olika frågor. Dela det stycket.
  *Frågan om valsamverkan http://valsamverkanspartiet.wordpress.com/regler/ är intressant. Men informationen är lika pratig och otydlig som Intelligent Unions hemsida.

  –Tog bort privata frågor. Personer har inte huvudfokus, men slutmålet. – MrHappy72–

 8. Utan en tydlig definition av vad som är ”Positivt konstruktivt beteende” kan en sådan regel tillämpas godtyckligt av meningsmotståndare. Att ständigt riskera att ”kastas ut direkt” låter inte som en bra förutsättning till en spänstig debatt och knappast ”mentalt friskt”.

 9. Graden av positivitet och konstruktivitet är alltid graden av mental friskhet. Negativitet leder faktiskt ingenstans. Den som har rätt positivitet ser endast positiva saker med detta eller har positiva förslag som kan definera en bra lösning.

  Sanningen har meningsmotståndare, de kallas politiker och religiösa. Intelligent Union har vare sig fastfrusna meningar eller motstånd mot sanningen. Därför är vi sannoliokt det enda “mentalt friska” partiet i svensk politik idag.

  Om detta stör dig, dvs. du blir arg och svarar med negativitet, så se det som en signal om att du behöver meditera eller besöka psykolog för att förstå! Sedan kan du kanske bli medlem och faktiskt bidra med pòsitivitet och konstruktivitet.

  Kram

 10. Tacksamhet för synpunkterna.

  Inledningen av dokumentet är jobbig och pratig men enormt viktig och en grund som ska uppmuntra eget tänkande och mindre fastfrusna åsikter. Kanske din störning kommer av att du inte vill ta till dig budskapet?

  Påståendet “Vi har nu nått peak human numbers” är givetvis diskutabelt i sak eftersom man oftast kan trycka in en snubbe till i hissen innan man kommer till hisskabelns brottpunkt men inte om man ser på naturen, de arter som skuffas undan och utrotas och de katastrofer människan konstant skapar. I bloggen finns flera texter om detta om du letar.

  IU ser inte just nu poängen med flytande demokrati eftersom de som inte deltar och inte tänker kommer luras att delegera till människor duktiga på PR och detta inte garanterar intelligenta beslut, snarare tvärt om.
  I en deliberativ demokrati ligger inte fokuset i röstningen, men i processen att vara långsiktig, se samband, vara kreativ och intelligent. Inte att tycka och trycka med girigt kortsiktigt intresse som i dagens politik.

  Vi stödjer valsamverkan för att ta oss förbi 4%-spärren, samtidigt håller den effektivt borta de som är ointelligenta nog att inte förstå nödvändigheten av samverkan. Så helt klart fyller den en intelligent funktion.

  Vårt fokus ligger inte på privatliv, patenträtt eller upphovsrätt eftersom det är sekundärt och mindre viktigt än planetens överlevnad.

 11. ”Graden av positivitet och konstruktivitet är alltid graden av mental friskhet” <- Kan du källbelägga det påståendet?

  Jag kan hålla med om att konstruktivitet är att föredra i de allra flesta situationer, men det är ganska långt från det till att dra några några slutsatser om mental friskhet. Vad jag försöker säga är att en motdebattör som är rädd för konsekvenser som en meningsskiljaktig åsikt kan medföra knappast kan förväntas att omförbehållsamt dela med sig av sina argument. Kort sagt: Människor som endast omger sig med ja-sägare kommer per definition fatta mindre välgrundade beslut är och troligen dömda att misslyckas.

  Du anser att religiösa är meningsmotståndare till sanningen. Sedan proklamerar du att IU sannolikt är det enda mentalt friska partiet i Sverige. Det sistnämnda får IU att framstå som en sekt och blir då i förhållande till det förstnämnda lite av en självmotsägelse.

  Säger du att jag är arg? Om du gör det efter att ha läst mitt inlägg är det nog närmast du själv som behöver psykologisk hjälp. Bara för att ntt någon inte delar din syn på världen betyder inte att de är arga eller att de behöver besöka psykolog för att "förstå". :-)

 12. Kanske din bortförklaring av mina synpunkter kommer av att du inte vill ta till dig kritik?

  Påståendet “Vi har nu nått peak human numbers” är givetvis felaktigt eftersom befolkningen fortfarande ökar. ”Peak” är engelska och betyder ”topp”. Eftersom befolkningskurvan inte har nått sin topp har vi inte nått ”peak human numbers”. Jag gissar att du vill referera till begreppet ”peak oil”? Det blir nästan lite larvigt eftersom det bara är två av dina sidor, av de sex som Google hittar, som använder frasen i den betydelsen. Om du menar att jorden har nått gränsen för hur många människor som den kan försörja kanske det är bättre att skriva just det istället för att försöka lansera något nytt begrepp. På engelska dessutom… :-)

  I motsats till dig ser jag medborgarinflytande som en lösning på problem. Din syn på dina medmänniskor som lättlurade och inkapabla att fatta bra beslut är skrämmande. Lämnade du partiet Aktiv demokrati eller blev du utesluten?

  Angående ditt resonemang angående 4%-spärren undrar jag om du även anser att lagar endast bör följas av de som inte har förstånd nog att lista ut hur man ska kunna bryta mot dem utan att blir åtalad för det?

  Jag tycker också att planetens överlevnad är viktig men det utesluter inte engagemang i frågor om immaterialrätt och medborgarrätt. Och det utesluter definitvt inte att man tydligt skiljer dem åt.

  Trots våra meningsskiljaktigheter i ovanstående vill jag uppriktigt önska dig all lycka till med ditt parti. Demokratin mår bra av nya tankar och den mår definitivt bra av engagemang!

 13. “Graden av positivitet och konstruktivitet är alltid graden av mental friskhet”

  Bra att du är enig om att konstruktivitet är att föredra i de allra flesta situationer, men nej. jag kan inte direkt källbelägga det påståendet, det existerar i sig självt. sanningen ligger, eller ligger ej i själva påståendet, men jag kan illustrera tydligare vad jag menar genom att vända på det. Negativitet och/eller okonstruktivt beteende kännetäcknar i de flesta fall mental sjukdom. Det tror jag att du och alla psykologer och psykiatriker kan hålla med om, men fråga gärna en leg. psykolog!

  Vi gillar meningsskiljaktiga åsikter om de som sänder ut dem är vakna nog att vilja se en andra sidan med hövlighet och eventuellt omvärdera sina åsikter. För vad är annars poängen med diskurs? Om alla krampaktigt håller fast vid sina invanda föreställningar och krigar är ju diskurs helt meningslös. Hänger du med?

  Du kan dela med dig av dina argument. Vi letar inte ja-sägare Vi söker välgrunade beslut.

  Eftersom religiösa per definition är dogmatiska söker de inte sanningen utanför sin dogm. IU gör det och pga. religiös infiltration av Sveriges partier är vi därför sannolikt det enda mentalt friska partiet i Sverige. Om det gör att IU framstår som en ateistisk sekt så är det inte mig emot. Jag anser att det behövs bättre partier i Sverige som gör det riktiga, det intelligenta, det som folket sannolikt också efter djupa resonemang kan hålla med om är vettigt. Ateismen är större än religionen i Sverige så det är naturligtvis helt i sin ordning med ett uttalat ateistiskt vaket parti, anser jag,

  Om du inte är arg, ber jag givetvis om ursäkt för det påståendet. Det framstod så för mig genom ina formuleringar som för mig tycks bottna i inre störningar, ogillande och attacker. Men har du sanningsökande på agendan är det givetvis enormt trevligt. :-)

  Att vända sig till sanningen, ren kärlek, ljuset eller Gud, om du vill, är vad alla bör göra och det innebär att släppa egoismen, släppa fastfrusna dogmer och tänka kollektivt på allas väl, även djur och natur, anser jag.

  Kram

 14. Jag tar gärna till mig kritik.

  Ja. Kanske är påståendet “Vi har nu nått peak human numbers” felaktigt i en betydelsen du tolkar det som eftersom befolkningen fortfarande ökar. Jag uttrycker det i den betydelsen att vi bör vända den kurvan så att vi skapar balans med naturen.

  Ja. Vi menar att jorden har nått gränsen för hur många människor som den kan försörja och det lanserar vi på den engelska sidan. Att vi använder ordet ”peak” på den svenska sian är att detta ord används flitigt även på svenska i de flesta medier och de använder oftast inte ordet ex. ”oljeproduktionstoppen”.

  Jag såg medborgarinflytande som en lösning på problem förrut tills AD som jag var med och startade gick i en helt annan riktning och jag kände mig nödgad att starta IU. Du skulle förvånas över vad vissa medlemmar i A är kapabla till. Vem som helst får bli medlem i AD, något som jag inte lyckades förhindra. Ja. Jag avsade mig medlemskapet i Aktiv Demokrati på eget initiativ.

  Angående 4%-spärren anser jag att alla partier bör kunna göra som Kristdemokraterna och Centerpartiet gjorde sv.wikipedia.org/wiki/Centern_(valsamverkan) och jag anser inte att de bröt mot någon lag men var intelligenta nog att samverka i ett kärvt läge. Var det svar på frågan?

  Bra att du anser att planetens överlevnad är viktig och givetvis anser inte jag att engagemang i andra frågor som ex. immaterialrätt och medborgarrätt är oviktigt, men samtidigt bör man ha fokus på det som är viktigast, alltid, så att man lägger sin energi på rätt ställe först och sean fixar de andra detaljerna efter detta.

  Meningsskiljaktigheter är inget problem, de bottnar i kunskapen om olika fakta och olika programmering av våra sinnen, men vi är i själva verket helt andra superintelligenta individer som kan nå högre än våra fastfrusna föreställningar.

  Tacksamhet för de fina avslutane orden. ”Demokratin mår bra av nya tankar och den mår definitivt bra av engagemang!”

 15. Att påståendet ”Graden av positivitet och konstruktivitet är alltid graden av mental friskhet” skulle ”existera i sig självt” eller att ”sanningen ligger i själva påståendet” är ju inget annat än total goja. Om du inte kan källbelägga det bör du sluta framhålla det som en sanning. Det liknar närmast en av de regigiösa dogmer, som du tydligen själv verkar inse inte är något att hänga i debattklubbens julgran.

  ”vi är sannolikt det enda mentalt friska partiet i Sverige” <- Låt mig gissa: Du var emot att uttalat religiösa människor skulle få bli medlemmar i Aktiv demokrati.

  Att ditt parti vill göra "det riktiga, det intelligenta" gör partiet knappast unikt. Det vill väl alla politiska partier? Det som skiljer partierna åt är ideologier och bakomliggande resonemang. Ditt parti verkar sakna båda.

  Om du tror att människor är arga eller har "inre störningar" bara för att de ifrågasätter dina resonemang, då bör du verkligen INTE syssla med politik. Om du trots att vill göra det måste du vara beredd på att andra inte kommer hålla med dig i allt du säger och att de kommer kräva att du underbygger dina argument och belägger dina påståenden med källor. Att bara ordbajsa och skjuta från höften tror jag fungerar sämre idag än för 10 år sedan. Men, som sagt, all lycka till med ditt parti!

 16. Det är inget fel på min tolkning, det är fel på det sätt du använder uttrycket. Du påstår att ett tillstånd redan har inträffat men hela din problemformulering bygger på antagandet att tillståndet INTE har inträffat. Problemet är ju att befolkningen ökar, inte att den står stilla. Alltså har toppen inte nåtts och vi har problem. Du bör f ö kanske överväga att istället använda ”peak human population” som verkar vara ett mer etablerat begrepp.

  Får jag fråga vilka kategorier av människor som du inte ville skulle få bli medlem i Aktiv demokrati? (som jag även antar inte är välkomna i IU)

  Nej, jag tycker inte riktigt att du svarar på frågan om 4%-spärren. Om man anser att en lag är fel och är beredd att kringgå den så bör man väl även vara beredd att argumentera för dess avskaffande?

  Som sagt: Trots att ditt partis fokus inte ligger på immaterialrätt och medborgarrätt finns all anledning att tydligt skilja dem åt och tydligt definiera hur partiet förhåller sig till dem.

 17. Ordet ”goja” ”ordbajs” och andra attacker med din nesättande retorik tyder på ilska, :-) Om man äremot är vid gott humör, lugn, känner sig nöjd och tillfreds och har en positiv bild av andra som utgångspunkt gör man inte så. Utan goda mellanmänskliga relationer och acceptans av sanningar fungerar all diskurs dåligt. Mental hälsa och acceptalt socialt beteende måste först uppnås innan diskurs blir meningsfull.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykisk_st%C3%B6rning#Oh.C3.A4lsa_som_motsats_till_v.C3.A4lbefinnande

  Det är inte enbart uttalat religiösa som är ett problem, Alla med fastfrusna föreställningar är ett problem för intelligent politik även om uttalat religiösa sannolikt utgör ett större problem då flera av dem inte vill börja förstå att de gör omoraliska saker i namnet av sin egen religion, just för att religionens ledargestalter genom grupptryck förespråkar det. Jag tar två exempel ur luften. Skärandet i barns könsdelar och tvångsanslutning till religioner.

  Nej. Alla partier vill inte göra ”det riktiga, det intelligenta”. Partier består av människor med olika intressen och olika mental hälsa och IQ och annat som är viktigt för en hög total intelligens är tyvärr inga förutsättningar för deltagande i vanliga partier vilket givetvis ger det resultat vi ser idag.

  Att partier har ideologier och består av människor som dyrkar dem eller lyder dem blint gör att de inte skiljer sig mycket från religioner alls. Resonemang mellan kortsigtigt giriga är ex. inte gott nog för helheten och långsiktigheten för kommande generationer, vilket vore det intelligenta. Ej heller människor som inte kan ändra sig när nya fakta presenteras för att de har en tradition av att tycka något kan på allvar anse sig själva som intelligenta.

  Jag tror inte att människor är arga eller har ”inre störningar” bara för att de ifrågasätter mina resonemang, men när sättet man gör det på inte är hövligt så är det helt klart störningar och har man det bör man gå till psykolog eller meditera tills man vaknar och blir positiv och konstruktiv. Det är därför detta är punkt ett på vår agenda. Meditation. Ta det på ett konstruktivt och positivt sätt! 99% är mentalt störda på det ena eller andra sättet eller i den ena eller andra situationen. Jag också. et gäller att se det och acceptera det innan man kan bli motiverad att lösa det.

  Så jag säger till dig: Börja med meditation så kanske du kan bli hövlig intelligent och positiv och vill ansöka om medlemskap efterråt.

  Kram

 18. Om ordet ”peak”. Jag anser att vi har nått toppen nu och att vi ska gå ner kvickt. Toppen har alltså nåtts om vi vill behålla en fungerane civilisation, en natur med vilda djur.

  4%-spärren tar bort de som inte förstår samverkan och det är ett sätt att rensa bort ointelligens ur politiken, absolut även om det per definition är odemokratiskt att utesluta deras initiativ.

  Allt kan defineras bättre om man vill det samtidigt vill man fokusera på det viktigaste.

 19. Allt ditt prat om att var öppen för andras idéer ekar väldigt tomt. Med det menar du att andra ska vara öppen för _dina_ idéer och _din_ sanning, där du till råga på allt samtidigt anser att ”sanningen ligger i själva påståendet”, påstår att ”uttalat religiösa är ett problem” och att ”partier inte skiljer sig från religioner alls”. Du förespråkar ateism men argumenterar som en riktig sektledare. Du måste ju själv fatta att det är helt orimligt.

  Och ja, jag börjar bli lite irriterad och trött på den mängd tid du lägger på att analysera dina meningsmotståndares ”mentala hälsa” istället för att redovisa svar på de frågor som de ställer. Jag känner mig dock trygg med att den attityden inte kommer fungera i något etablerat sammanhang och du gör klokt i att hitta svar på de frågor jag har belyst om du vill bli tagen på allvar. Det vore ju faktiskt trist om dina synpunkter på t.ex. omskärelse inte skulle vinna gehör på grund av den lilla detaljen att du saknade argument.

  En liten sammanfattning: Du har alltså grundat ett politiskt parti där punkt ett på agendan är meditation. ‘Nuff said!

 20. Hur kan du anser att vi redan _har_ nått toppen på befolkningskurvan? Befolkningen ökar ju fortfarande och kurvan pekar uppåt!

  Det är hysteriskt roligt att du har grundat ett parti heter Intelligent Union och att du är så förtjust i att använda ordet ”intelligent”. Partiets egna resurser på det området verkar vara mist sagt begränsade.

 21. Okej, det där sista jag skrev var elakt, onödigt och knappast konstruktivt. Jag ber om ursäkt för det. Det säger mer om mig än om dig.

  Men du bör räkna med att andra kommer framföra liknande synpunkter som jag har gjort på den betydelse du lägger i ordet ”peak”.

 22. Om du läser min föregående kommentar efter djup meditation kommer du förstå.

 23. Ja det är korrekt. Meditation krävs helt klart innan hövlighet, lugn och rätt tänkande kan infinna sig.
  /Sektledaren

 24. Trippelt insiktsfullt. Du är dock den förste att kommentera ”peak” så jag tror att din rädsla är ganska obefogad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Etikettmoln

%d bloggare gillar detta: