när du är redo för en intelligent politik

Inlägg taggade ‘EU-medlemskapet’

Alexandra Pascalidou – Vad är det för fel på Grekerna?

Grekland och grekerna har råkat ut för EU-politiken på riktigt och de lånade partypengarna är slut och skall betalas tillbaka i ett ränteslaveri. Alexandra Pascalidou medverkar i ett intelligent reportage och visar realiteterna.

De fattiga, de rika, kyrkan som ger mat och vreden hos de som förnedras.

Här har ni länken till filmen: SVT – ”Vad är det för fel på Grekerna?” Titta och lär er vad EU-medlemskapet kan göra om du som medborgare tillåter att ditt land skuldsätts! Alla greker, utom de som flytt med slantarna, får oomkullrunkeligen betala.

Sådan är tydligen ”kapitalismen” i EU även om jag knappast tror att uppfinnarna till kapitalismen hade tänkt sig att den skulle användas på ett kriminellt sätt.

Mitt privata tips till Grekland är att gå ur EU och bygga sitt eget land på ett jämlikt hederligt sätt ex. så som vi föreslår i detta nätverk att alla länder gör. Helt enkelt en intelligent deliberativ direktdemokrati.

MVH
Martin Gustavsson

PS. tacksamhet för upplysningen från FMSJ

Mer om Grekland ur Aftonbladet:
”Grekland klarar inte det här”
Tonårspojke sköts ihjäl av grekisk polis
”Grekland kommer att gå i konkurs”

Mer (givetvis helt utan satir) om EU:
Badlands Hyena Utan lederhosen i Svedala

Båten Sverige med skeppshunden Fido – En Metafor

Sverige är som en båt på ett globalt hav förankrat vid andra båtar genom ett kostsamt och farligt band som vi kallar ”EU-medlemskapet”.

För även om bandet är onödigt kostsamt och ger ett visst inflytande i de andra båtarna så är det också riskabelt att befinna sig alltför nära stora båtar när havet nu börjar rulla. Det är lätt att bli krossad.

Så det är dags att kasta loss nu, dra ner storseglet och segla med den betydligt minde stormfocken. Det är också dags att stänga alla luckor mot det globala stormande havet, för det blåser redan hårt och vinden kommer sannolikt öka till stormstyrka alldeles strax.

De som inte kan segla väl eller hushålla sina förråd genom denna storm kommer strax överge sina egna båtar när de börjar ta in vatten eller förråden i dem börjar sina.

Myterier, revolutioner och krig kommer utbryta på båtarna. Vår lilla båt har redan tagit in en del av de som flyr från detta elände, men vi kan inte ta in alla.

För vi måste också tänka på oss själva. För endast om vi tar hand om vår egen båt och seglar den väl kan vi stå där friska som ett gott exempel för de som seglar sina egna båtar illa. Det är faktiskt ett bra sätt att hjälpa dem. Ja, vem vet, kanske är detta det enda som verkligen kommer hjälpa dem?

Jag vill även att skeppshunden Fido ska överleva och för mig symboliserar han vår natur. Överbefolkning av båten Sverige är alltså vare sig bra för Sverige, världen eller vår kära Fido, så vida man inte har en bizarr läggning och njuter av hundslakt eller människoslakt.

Någonstans måste vi inse att överlevnaden och kvaliteten hos oss i båten Sverige, när det båser hårt och kallt, går före att hjälpa de som envisats med att sänka sina egna båtar genom överbefolkning av dem.

En tolvbarnsfamilj som simmar mot båten Sverige från en religiös båt där ”Oh store Gud” varit målat på seglet, folket ätit pilsnerkorv i goda tider, förråden är tömda och där masten nu är det enda som syns, måste tyvärr lämnas åt sitt öde om vi vill kunna klara stormen väl.

De får klänga sig fast vid vad helst de kan finna och lida för sin egen intelligensnivå tills stormen bedarrat och de som överlevt kan börja bygga sig en ny båt där ev. en ny ordning kan skapas om de vill segla bättre i framtiden.

Båten Sverige är faktiskt inte ansvarigt för den intelligensnivå som föregått deras undergång. Naturen och darwinismen måste få ha sin gång. Vi är inte ens ansvariga för de som utnyttjat deras intelligensnivå i egen vinning även om det givetvis inte ser bra ut.

De har nämligen själva låtit sig utnyttjas utan motstånd. Så är det ju. De har oansvarigt sett på när deras ledare sålt ut landet och tagit pengarna i egen ficka och gett merparten till giriga intressen. De är inte fria från ansvar och är de på något vis ansvarsbefriade så upplys mig! Är deras egen feghet någon annans ansvar? Då har jag fått det helt om bakfoten.

Men jag anser att vi faktiskt inte behöver hjälpa dem när vi faktiskt måste fokusera på oss själva och vi kan faktiskt fördela det bröd vi har mellan oss i vår egen båt och segla den väl med gott samvete trots att stormen kommer ta dem.

För när vi kommer ur stormen och Fido inte ens behövde slaktas i brist på mat och vi kan hjälpa dem som överlevt att bärga sina båtar kommer vår båt Sverige utgöra den mall som överlevare vill kopiera.

Det är faktiskt något att vifta på både svansen och flaggan för tycker både jag och Fido.

Kram
Martin Gustavsson

Smygrasism och överbefolkning ur Bergets källa av Per Wästberg

Hej älskade läsare!

Jag läser med stor förtjusning Per Wästbergs roman Bergets källa och denna bok är idag min källa för att visa dig att kunskapen om överbefolkningen funnits sedan länge, inte enbart i Kina, men även i Sverige och Afrika och tydligen även i DNs korridorer där Per länge huserat.

Även den svenska smygrasismen har funnits länge, tycks det mig, inte enbart i denna bok där männen urskuldar sin lust till sex med svarta kvinnor med diverse skönskrivningar, men rasismen har även funnits länge inom politiken där den egna smygrasismen och intoleransen med alla medel måste döljas på olika vis, ex. genom att vägra att stå vid sidan av Jimmie Åkesson från Sverigedemokraterna, vilken mest får anses vara en slags religionsrasist. Kanske finns det rasism i detta men den är i så fall lika dold som hos de andra politikerna.

Men varifrån kommer då denna smygrasism? Jag anser att den har samma källa som att politiker och vanliga människor ibland går för långt i att tillskansa sig pengar, ex. som Juholt som medvetet eller omedvetet glömmer att ansöka efter rätt summa pengar i bidrag, och han är inte ensam. Jag anser att denna girighet bottnar sig i en djupare rädsla som i sin tur leder till en missriktad girighet. För rasismen och smygrasismen är ett slags uttryck för rädsla, precis som girigheten. Inget annat.

Åter till boken som är en stor blå tegelsten jag fått tag på och är tryckt redan 1987 i Finland.

Förrutom att denna roman erbjuder dig en symfoni i ord och vackra formuleringar om Kameruns natur som gör dig så närvarande att du kan förnimma dofter, likaså kittlar dig ibland med vackra ord om lust och förbjuden älskog, antar jag att flera detaljer har verklighetsförankring och bygger på medvetande om samtidens problem. Jag citerar från sida 314 ur :

Så dyker Francine [en mörkhyad syssling till Johan Fredrik] upp från en föredragning om det nationella markvårdsprogrammet. Han märker att hon är spänd och oroad. Landets produktiva områden håller på att utarmas av folkökning…

MEN trots detta, när Johan Fredrik frågar om botemedlen, blir svaret endast lösningar som kan linda symptomen. Per Wästberg vägrar visserligen inte att se elefanten i vardagsrumssoffan, överbefolkningen, men han vägrar att se den uppenbara lösningen, precis som dagens politiker i alla befintliga partier gör.

Tack-o-lov finns det undantag i dagens politik. Det Gröna Partiet och Sverigedemokraterna ser åtminstone halva lösningen var, vad jag vet hittills, och i Intelligent Union, detta nätverk, ser vi hela lösningen.

Ok. Nu tillbaka till del två av problemet beskrivs på nästa sida, 315. Jag citerar:

”Kamerun är bördigt och kan inte jämföras med fattigländerna. Men det har tagit emot fler flyktingar än något afrikanskt land. Var sjätte person är en flykting som som ska försörjas. Utifrån kommer ringa hjälp, där påståendet att afrikaner alltid irrat hit och dit över gränserna. Men det är numera gränser på liv och död. – Jorden är vår enda reserv, förrutom lite olja till havs, säger Francine.”

I Sverige, precis som i Afrika idag sjunker inte enbart livets kvalitet för många. Kanske livets kvalitet sjunker även för dig. Och det är kanske inte enbart kostnader för att reparera din nedslitna bil som tynger dig, eller kostnaden för uppvärmning av din bostad som skjutit i höjden, eller att kostnaden för bensin och mat nu ökar för dig.

Förklaringen ligger givetvis i den fria handeln och konkurrensen med andra länder i globaliserings- och EU-medlemskapshysterin. För du ska nu inte enbart bidra med lägre lön eller lägre bidrag i denna konkurrens om resurserna mot bottnen, men du förväntas även betala skatt som skall gå till exempelvis oljekriget i Libyen, eller något så makabert som heter ”flerbarnstillägg” när vi givetvis borde uppmuntra till motsatsen. Det som skulle lösa själva grundorsaken i stället för att enbart förespråka handel, likt en hjärntvättad handelshögskolestudent, som författaren gör i boken.

Det förväntas även att dina skattemedel ska bidra till andra länders ekonomiska och korrupta förfall och även att du skall berika miljonärer och 108 miljardärer, som handlar och vandlar, samtidigt som du kanske kämpar med att betala amorteringarna på ditt egna överbelånade hus som du strax kommer tvingas sälja på en bostadsmarknad där bubblan spruckit.

Francine i boken vill inte ha barn. Inte pga. dessa insikter om överbefolkningen, men av välvilja mot barnet och kanske sin egen karriär. Jag citerar från sidan 316:

”Jag tror inte jag vill ha barn. Det vore att skjuta en annan människa framför sig när man går över ett minfält.”

Förrutom att Kamerunberget, vilket är en aktiv vulkan, ständigt hotar med drastisk nedväxt av populationen lokalt, har även Per Wästberg, på sidan 403, beskrivit vad som då hittills begränsat befolkningen ganska effektivt.

”Vid ett av de två trafikljusen står en ung kvinna, i rakryggad väntan, spenslig som en aloe, med världens tunnaste vita behåband över sin svarta rygg och kring hjässan en vit duk som ett blåsande moget bomullsfrö. Fem barn ska hon föda, två ska dö före henne, gissar han då.”

Det handlar om den höga barnadödlighetens statistik som dock med aritmetikens kalla logik, trots detta, leder till ständiga fördubblingar av populationen. På sidan 404 kommer vi till det galna resultatet och den psykopatiska lösningen, den lösning som utgör en fara för planeten själv och alla människors liv och hälsa, och som genom urminnes tider återupprepat sig världen över utan minsta analys och mentalt frisk vilja till intelligentare lösningar:

”Vattnet sjunker i flodbädden. Kämpande armeers slår upp sina tält. Hon blir kvar.”

Överodling med medföljande vattenbrist och vad gör då de organisationer som vi ger skattemedel? Citat från sid. 408:

”Lokala regeringar, biståndsorgan och internationella organisationer har utrotat traditionella livsformer. På trettio år har en stad som Lagos växt från hundra tusen till tre miljoner invånare.”

Och det makabra i kråksången är att du eller dina föräldrar har varit med och röstat för det och betalat regering efter regering för att skapa problemet. Vidare sid. 408:

”När tredje världens folk väl börjat anpassa sig till stadslivet, får de veta att de måste återgå till de byliv de lämnat. under tiden har de mist sin kunskap om jordbruket, deras åkrar har tagits av andra, familjen är inte längre en enhet.”

Svält, slakt och flyktingbåtar som landar i sydeuropa kan börja pga. politikers kortsiktighet. Frågan är väl om vi själva kommer tvingas ut på landsbygden igen och om vi då är välkomna dit? Vidare Sid. 408:

”För att möta deras kommande uppror låter de styrande dem bekosta den krigsmakt som ska hålla dem i schack. Överrallt bäddas för inbördeskrig.”

Men trots att Per Wästberg sannolikt vet den rätta lösningen väljer han, eller huvudpersonen i boken, att inte vilja se den tydligt och inte bidra till den. Är denna litterära fadäs skapad medvetet eller bottnar den sig i en religiöst förvirrad grund?

Måhända är den en acceptans av afrikas kultur, en kultur av ständiga överbefolkningar och död som vi i väst blott lyckats förhala några årtionden? Huvudpersonens deltagande i medicinmannens hydda tyder på detta.

För jag vill ju inte tro att Per Wästberg saknar förmågan att se logiska samband och döljer detta med vällustiga kombinationer av ord han funnit i diverse upplagsverk även om det helt säkert kan vara så. Hur det är kan han själv kommentera om han vill.

Men är de revolutioner vi nu ser runtom i världen globala eller enbart lokala? Det är frågan? Och vad kommer efter nedväxten? En afrikansk kultur av medicinmän jollrandes religösa formler och dekokter av fladdermusblod? Mitt svar är att din passivitet eller aktivitet kommer vara avgörande för denna utgång.

Jag avslutar med ett citat av Buddha:

”Jag tror inte på ett öde som tillfaller människor oavsett hur de agerar; men jag tror på ett öde som faller på dem om de inte agerar.” /Buddha

Så Per, gör vad du kan för att påbörja omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle och stoppa miljöförstörande handel, om du kan det, och kom nu ihåg det viktigaste av allt! Nedväxt!

Martin Gustavsson
Intelligent Union – Det politiska nätverket för humanistisk nedväxt

Stabilt med minoritetsregering och klapp på axeln till SD

Aftonbladets Lena Melin skriver att:

… man kan se dagens omröstning som en seger för Sverigedemokraterna, trots att de röstade på det vinnande förslaget. – Det var ju inte deras förslag. De röstade på det förslag som de tyckte var minst dåligt. Däremot är det en seger för de rödgröna.

Fantastiskt. En intelligent demokrati önskar sig väl alla och jag tycker mig nu se att en  minoritetsregering kan anses vara bättre än majoritetsregering. Varje parti måste nu tänka på alternativ och kompromissa och nå fram till bättre förslag som kan nå en stor enighet. Jag anser att det gynnar Sverige. Det blir mer stabilt och intelligent.

Om vi får till ett förslag om omröstning om EU-medlemskapet genom ex. Socialdemokraterna,Vänsterpartiet, Miljöpartiet med stöd av Sverigedemokraterna  vore det verkligen ett första steg mot ett Sverige som kan föra en egen politik igen. Det vore intelligent och demokratiskt för landets alla medborgare att nu få bekräfta om de gillat vad EU har gett för pengarna eller om de nu vill att dessa pengar ska gå till andra positiva saker. Det borde ju ett parti som Socialdemokraterna kunna gilla. De har ju i alla fall ordet ”demokrati” i namnet.

Att Reinfeldt passar på att hota med avskedanden från ambassaderna som en konsekvens istället för att ambassadens löner delas lika kan vi nog anse som ett skrämskott, men man vet ju aldrig. Alliansen verkar ju gilla hög arbetslöshet och alla pengarna till ett fåtal.

En klapp på axeln till SD som jag tycker tog rätt beslut idag.

/MrHappy72

Fler artiklar om detta:
SvT
, DN, Aftonbladet 1, 2 och 3, SvD, Expressen, Expressen 2

Nu är det skarpt läge för Reinfeldt, ”Crunch time” som Kapten Janeway brukar uttrycka det.
Oaktat vad man kan tycka om det ena eller andra så blev statsministern påmind om att Regeringsformen – vår grundlag – även gäller honom.

Fredliga Glada Nyheter

Land efter land drar sig ur men inte Sverige skriver Aftonbladet. Världen blir kanske fredligare nu? :-) Men varför vill inte Sverige dra sig ur?

Argumenten för kriget är ständigt nya. Först sa man att ”närvaron” …  skulle stoppa terrorismen. Sen sa man att man skulle införa demokrati. Sen skulle man hjälpa kvinnorna. I vintras påstod utrikesministern att det är knarket som ska stoppas. Nu är det alltså de svenska flyktingförläggningarna han ömmar för.

Jag tycker det är utmärkt att Lars Ohly vill rädda människors liv, samtidigt tycker jag att det är trevligt med nya kreativa förklaringar varför vi ska vara kvar och leverera mer matriel. Och det finns ytterligare en glad nyhet. 10% av svenska folket har direkt eller indirekt röstat för fred. Visserligen har nu 90% valt …hm…lite mindre fredliga partier…

Därför valde vi i Vänsterpartiet att avstå från den uppgörelse om ett fortsatt svenskt deltagande i kriget i Afghanistan som nu regeringen träffat med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

…men jag tror mest att det är i brist på balanserade intelligenta alternativ.

Jag anser att Vänsterpartiet gör rätt som hoppar av Afghanistansamtalen och är samtidigt glad att det finns åtminstone ett eller kanske två valbara fredliga partier.

Vänsterpartiet hoppar av Afghanistansamtalen, och beklagar S och MP:s beslut att inte göra samma sak.

Det finns inget egentligt slutdatum. Det finns ingen plan för när man ska börja avveckla, inget datum för när man ska sluta.

Visserligen har det militärindustriella komplexet nu fått grepp om Sveriges politik och folket har valt det. Folket har valt partier som skyddar vapenindustrin. Det är ett faktum, men 10% valde faktiskt fred. Det är också en glad nyhet.

I dessa partier kan man kanske hitta en hel del intelligenta människor, men det finns en hel del viktiga och sakliga debatter att ta innan vi kan enas som en gemensam kraft. Nu är det tillfälle att ta debatterna och göra det med intelligent stil!

Jag bjuder in Vänsterpartister och Sverigedemokrater i debatten och startar genom några frågor:

1. Tycker du som Vänsterpartist att invandringen bidragit till fred?
2. Tycker du som Vänsterpartist att invandringen bidrar till minskad arbetslöshet?
3. Tycker du som Vänsterpartist att invandringen gett mer i plånboken till pensionärerna?

4. Är du som Sverigedemokrat för 6 timmars arbetsdag om det kan ske tillsammans med minskad invandring?
5. Är du som Sverigedemokrat för att vi skickar hjälp till Afghanistan genom ex. Svenska Afghanistankommittén SAK?

6. Skulle du som sverigedemokrat eller vänsterpartist välkomna att båda partierna samverkar för att starta en ny folkomröstning om EU-medlemskapet?

Kram
Babyn i Dagens Glada Nyheter

Ps. Modereringen av kommentarerna är kraftfull så försök vara intelligent och positiv innan du postar!

Intelligens kan leda er ur krisen

Intelligens kan leda er ur krisen. I slutet av artikeln finns intelligenta förslag.

Aftonbladet skriver att SSU-ordförande kräver att Sahlin släpper in de unga Skulle hon verkligen kunna kräva annat? Nej. Detta dillar väl alla ungdomsförbund om. Helt logiskt vill ju Feminstiskt initiativ ha fler kvinnor i politiken och skulle de kunna ha en annan åsikt egentligen?

Personerna författaren tar upp är Jytte Guteland, Anna Johansson, Maryam Yazdanfar, Maryam Yazdanfar, Veronica Palm, Mikael Damberg, Åsa Westlund, Åsa Westlund, Marcus Kurn och Luciano Astudillo.

Det pratas om drivkraft men inte om vart. De kräver en markering från en ledare i ett demokratikt parti. Vad är detta för offerbeteende?

Adolf Hitler

Är det verkligen snack om att någon typ av diktator ska ”våga släppa fram nya personer” i ett demokratiskt parti? Nej. Givetvis måste valet av partiledare gå demokratiskt till väga i ett vanligt parti. Allt annat som antyder en annan ordning är ju i så fall ett klart svaghetstecken. Det hindrar ju dock inte att en grupp intelligenta människor samlar sig.

Och statsvetaren i artikeln tycker att det ska letas utanför partiet Han menar att vi måste tänka bredare och jag kan hålla med. Sannolikt finns de hederliga och intelligenta sossarna idag utanför partiet och inte i det.

De gamla riktiga sossarna lämnade sannolikt skeppet redan så tidigt som under Ingvar Carlsson eller Göran Persson då pariet tog stormkliv högerut på den politiska skalan. Man lurade in Svenskarna i det kapitalistiska projektet som kallas EU. Sedan dess har skutan sjunkit sakta även Europrojektet sjunker sakta eftersom länderna inte håller sig till avtalen. Tilliten är skjuten i sank.

Olof Palme och Anna Lindh

Olof Palme och Anna Lindh

Och visst tycker jag precis som statsvetaren att paketet kan bli mer säljande. Någon slags utstrålning, slagfärdighet och energi måste en ledargestalt ha. Så är det bara. Det vi sett efter Olof Palme och Anna Lindh har varit blekt.

Att vara mellan 30 och 40 år kan givetvis vara nyttigt, men absolut ingen garanti för slagkraftighet. T.o.m. en gammal tant eller en ung pojke kan vara slagkraftig. Se bara på Margaret Thatcher och Gustav Fridolin! Rackarns bra!

Thomas Bodström är verkligen inte ett bra val. Han har i stort sett alla ungdomar emot sig efter histoien om Bodströmsamhället. Nej. Han är inte omtyckt. Visserligen kan man kanske som kvinna eller homosexuell tycka att han ser bra ut, men det räcker inte. Han har redan arslet fullt av mångpyssleri och drömmar om att bo i USA.

Mina förslag för att Socialdemokraterna ska vända och mina krav för att gå med och eventuellt leda skeppet ur sank:

1. Byt tillbaka Rosen och bort med get-apa-symbolen!
2. Gå till val på en ny omröstning om EU-medlemskapet tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet,
3. In med intelligenta människor och låt dem ta över. (Definition finns i detta nätverk)
5. Ta debatten med Sverigedemokraterna genom intelligenta människor som kan hantera den balanserat utan att kasta skit. Av med skygglapparna! Alla har något att komma med, även kulturshockade SD. Ha medlidande!
6. Bli ett parti som förespråkar fred med intensitet! Använd starka ord mot krig!
7. Sänk politikerlönerna och ta hand om hela samhället! ”Alla ska med” kan inte betyda två tredjedelar ska med! Ej ens att SD inte ska vara med. En sådan attityd duger inte när flera av era medlemmar precis gått dit.

Och vill ni inte ha med intelligenta ledare ska vi sparka ut er ordentligt i den högerfålla där ni nu befinner er! Vi har redan startat om det nya Socialdemokraterna och vi kallar det Intelligent Union.

/MrHappy72

Etikettmoln

%d bloggare gillar detta: