när du är redo för en intelligent politik

Inlägg taggade ‘miljö’

Politiska svar till Svenska Zeitgeiströrelsen

Hej TZM och tacksamhet för att ni deltar i debatterna och ökar medvetandet på jorden genom era informationskampanjer och era frågor.

Eftersom jag får anse mig vara politiker vill jag svara på era frågor. Det är ju min uppgift som politiker i Intelligent Union som går till val. Förhoppningsvis tillsammans med er eller i valsamverkan med er. Jag är dessutom öppen för mer kunskap på de områden där jag saknar den. En flod skapas droppe för droppe … och mina svar är vad jag anser och tror just nu.

* Vad skulle hända med Sverige om vi betalade av alla våra skulder?

Jag är ingen expert på det området. Tidigare motsvarade varje sedel en viss mängd guld, men som det är nu skulle vi sannolikt bli av med både pengar och skulder samtidigt, tror jag, och kommer nog i så fall att införa något annan system för utbyte av varor och tjänster ex. guld, silver, resursandelar eller kuponger beroende på tillgänglighet.

franskt mynt med vikt och halt av silver

Inte för att högt utvecklade människor skulle behöva särskilt mycket resurser, men mest för att uppmuntra mindre konsumtion hos de som fortfarande lever på en lägre nivå av medvetande.

Vad gäller ekonomi tror jag att denna kvinna och professor i ekonomi är bra att lyssna på.

* Vad är teknologisk arbetslöshet?

Jag antar att det är den utveckling som jag själv bidragit till och som befriat mig från arbete som maskiningenjör och som gjort att vi sluppit ifrån mycket av det monotona arbetet.

* Hur tänker ni göra för att få bort fullständigt onödiga och slitsamma jobb?

Det görs redan genom robotisering där arbetskraften är dyrare än att köpa in en robot som kan göra jobbet.

robotar

* Vad är solidaritet?

Solidaritet är när människor bryr sig om varann och hjälper varann.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Solidaritet

tecknade barn runt en jordglob med fredssymbolen

* Vem äger naturen?

Den som kontrollerar vad som sker med den kan sägas äga den, anser jag.

* Vad gör ni för att Sverige ska bli självförsörjande på energi?

Ingenting. Vi har inget mandat i riksdagen än i Intelligent Union men vi vill subventionera förnyelsebar energiframställning och skydda Svenska företag som använder den.

Sol vind och vattenkraft? Ja tack. Tjernobyl? Nej tack.

* Tänker ni motverka odlingar av genmanipulerad gröda i EU ?

Ja. Naturens gener tillhör inte någon människa. Naturen ska vara ren och naturlig och fungera enligt Darwins principer om naturligt urval, människor ska själva kunna välja naturlig mat.

* Kommer otestade vacciner att ges till folket i framtiden med ?

Nej. Endast till de som vill ta vacciner, ex. p.g.a. dåligt immunförsvar, och samtidigt har kunskaper om för och nackdelar med detta. Läkemedelsindustrin ska helst drivas i allmännyttig regi samtidigt som fokuset ligger på hälsa.

* Tänker ni förbjuda monosodium glutamat som ger skador och sjukdommar i våra livsmedel ?

Ja. Naturlighet vara längst.

* Är ni för tillsatser som aspartam i våra livsmedel, trots att det ger skador i nerv systemet ?

Nej. Vi är för naturlighet så att människor förblir friska.
* Kommer ni att tillåta hormonbehandlat kött ?

Nej. Det är onaturligt.

* Kommer odling av egen mat bli förbjuden för privat personer, så som dom försöker få igenom i USA ?

Nej. Naturligtvis inte. Sådant liknar ju Kambodja på 80-talet. Alla ska kunna leva i samklang med naturen i sin omgivning.

* Borde man inte granska alla projekt utifrån ett globalt perspektiv där man tar hänsyn till natur, miljö, människor och djur?

Självfallet borde man det.

* Varför har ni inte lyckats lösa arbetslöshetsfrågan än?

Intelligent Union är ett nytt parti utan mandat i riksdagen. Vi vill få ner arbetslösheten till 2% och är för ett självförsörjande Sverige så långt det är möjligt. En ny folkomröstning om EU-medlemskapet behövs så att löner kan höjas för de lågavlönade. Abetslösheten var ca 2% under Olof Palmes styre innan 90-talets kris. Här har ni en film som beskriver vad som skedde efter detta.

Novemberrevolutionen:

* Hur ska ni göra för att få bort korruption i samhället?

Alla transaktioner som sker inom myndigheter ska vara helt öppna utom när det rör sig om känsliga uppgifter, då folkliga ombud utses av folket att titta närmare på siffrorna. Vid misstanke om brott ska polisen ges ökad möjligheter att utreda. Människor som nått en högre medvetandenivå genom introspektion och meditation ska styra genom konsensusbeslut i största möjligaste mån. Vissa beslut ska ges till folket att avgöra genom direktdemokratiska folkomröstningar där båda sidor av saken belyses på ett rättvist sätt i lika stor mängd. Lagar skall inrättas så att ”skatteplanering” försvåras. Journalister måste också skyddas och rättsäkerheten måste tryggas genom folkdomstolar eller mer specifika lagar där mutbrott blir omöjligt.

* Hur ska ni lösa den ökade arbetslösheten p.g.a automatisering, d.v.s. maskiner och robotar som tar över människors jobb?

Vi ska successivt dela på de arbeten som blir kvar genom sänkt arbetstid, införa friår och till slut även medborgarlön.

* Hur ska ni göra för att få bort fattigdom?

Varje land måste ta ansvar för sin egen befolkningsmängd lokalt och frihandeln som idag slår ut lokala jordbruk måste begränsas genom skatter.

* Hur ska ni göra för att alla människor ska ha lika tillgång till alla livsödvändigheter?

Helt lika kommer det nog aldrig att bli och det är nog heller inte det viktigaste, men mer balans kan man eftersträva, och i dagens system kan man använda progressiva skatter för att få en rimlig balans i samhället. oavsett system så kommer man kunna fatta beslut för en god balans.

* Hur ska ni göra för att krig aldrig ska behöva uppstå?

Länder som är fredliga och följer internationella lagar och regler ska gynnas genom lägre handelstullar. Ett nytt starkt FN med full insyn i detaljerna ska upprättas som är demokratiskt, d.v.s. ingen vetorätt.

* Hur ska ni göra för att kriminalitet aldrig ska behöva uppstå?

Genom att se till att alla människor har det bra och känner sig rättvist behandlade.

* Hur ska ni göra för att ersätta flyget, eftersom det är skadligt för miljön och ett föråldrat transportsystem.?

Tåg ska ersätta flyg i största möjligaste mån.

* Hur ska ni göra det omöjligt för bilar att krocka med varandra?

Bilar kommer styras av datorer i framtiden och de som vill tävla kan göra det på tävlingsbanor.

* Hur ska ni göra för att få bort girighet, avundsjuka och svartsjuka?

Genom ökad jämlikhet och tid till introspektion och meditation ex. genom att titta på denna video av Vernon Howard och ta en rejäl fundering.

* Hur ska ni göra för att samhället ska bli mera civiliserat?

samma som ovan.

* Hur ska ni göra för att lösa klimathotet?

Genom att minska befolkningsmängden genom barnbegränsning, använda förnyelsebar energi och konsumera på ett hållbart sätt.

* Hur ska ni göra för att rengöra och förhindra framtida föroreningar i naturen?

Genom att höja skatten på miljöfarlig verksamhet och subventionera miljönyttig versamhet.

* Hur ska ni lösa matbristen i världen?

Genom att uppmuntra barnbegränsning, sterilisering och prevention och genom att minska frihandeln som skapar problemen vi ser idag.

* Hur ska ni lösa bristen på rent vatten?

Genom känd teknik såsom kondensering av saltvatten men också genom upplysning så att människor gynnar företag som är schyssta mot lokalbefolkningen när de använder allas våra naturtillgångar.

* Hur ska ni göra för att lösa bristen på förnyelsebar energi och energi i allmänhet?

Genom att skatteväxla och subventionera den energi som är miljöriktig.

* Hur ska ni lösa bristen på köpkraft och pengar?

Genom att fördela köpkraften rättvist genom progressiv beskattning.

* Hur ska ni göra för att lösa konflikterna mellan Sverige och andra länder?

Sluta med invasionskrig och gynna fredliga länder genom lägre skatter vid gränsen.

* Hur ska ni göra för att få bort stress i samhället, eftersom det leder till fysisk och psykisk ohälsa.

Gnom mindre arbete och mer tid för rekreation.

* Hur ska ni göra för att alla människor ska bli ”rikare” än dem rikaste idag?

Genom att erbjuda dem ett rikare liv med djupare upplevelser.

* Hur ska ni göra för att skapa total rättvisa i samhället, där ingen är rikare” en någon annan?

Total materiell rättvisa är inte eftersträvansvärt och ej heller nödvändigt för en upplyst befolkning.

* Hur skapas pengar?

Pengar skapas i en tryckpress.

* Är det sant att svenska privatägda banker verkligen kan skapa pengar ur luften, bara de har 10 % av värdet i faktiska tillgångar?

Ja. Jag tror att det är sanningen idag, med dagens ekonomiska system.

* Representerar pengarna i världen resurserna i världen och varför är i så fall pengarna fördelade så som de är, med 40 % av dem hos 1 % av befolkningen?

Eftersom det inte förekommer progressiv beskattning. Det är lätt att förstå med lite matematisk kunskap. Matematiken bakom tillväxt finner ni i detta youtube-klipp.

MVH
Martin Gustavsson
Medlem av Intelligent Union

Vad betyder ”Reuse, Reduce, Recycle, Refuse, React & Respond”?

Kanske har du sett de tre första engelska orden i något sammanhang? Kanske har du speciellt sett orden om du varit på semester i utlandet och varit i närheten av människor som lever mer intelligent nära naturen?


(Please copy this image! Kopiera gärna denna bild! Texten ovan har gjorts med gratisprogrammet GIMP som finns tillgängligt i operativsystemet Linux med funktionen File-Create-Logos-Particle trace.)

Reuse betyder återanvända. Det kan ex. handla om en så enkel sak som att man använder en PET-flaska flera gånger till olika saker innan den stoppas i återvinningscentralens maskin för PET-flaskor eller att man sparar saker som man kan ha användning för senare och inte köper nytt hela tiden eller att man annonserar ut saker eller skänker saker som man använt färdigt.

Reduce betyder reducera, dvs. minska. Motsatsen till att reducera heter tillväxt. Man kan reducera på många olika sätt. Man kan reducera befolkninen genom att alla bara skaffar ett eller två barn. Man kan reducera bensinförbrukningen genom att cykla eller åka tåg. Om man ex. hugger ner träd utan att plantera nya och inte skogen växer upp igen i samma takt som den huggs ner så betyder det att man måste reducera nedhuggningen av skogen om det ska finnas skog i framtiden.

Recycle betyder att man återanvänder grundmaterialet. Det kan exempelvis vara en viss typ av papper, plast eller metall. Det gör man genom att återföra grundmaterialet in i tillverkningsprocessen igen genom att smälta ner det eller lösa upp det igen så man slipper använda nytt råmaterial från ex. skogs-, olje- eller gruvindustri.

Refuse betyder vägra. Det kan betyda att man vägrar plastpåsar och istället väljer att stoppa saker direkt i sin ryggsäck eller att man säger blankt nej till mat som inte är miljövänlig. Det kan betyda att man vägrar att åka bil själv och istället samåker kollektivt eller cyklar till skolan eller jobbet.

React betyder reagera. Att reagera är att efter en händelse få en reaktion som sedan kan leda till en tankeprocess och sedan ofta leder till en handling. Det kan handla om att ett kärnkraftverk exploderar i ex. Tjernobyl och som förgiftar marken med radioaktivt avfall och som sedan leder till att människor börjar fundera på om kärnkraften ska avskaffas och ersättas med saker som är trygga. Detta kan exemplevis leda till handlingen att man organiserar sig för sol- vind och vattenkraft eller att man i alla fall byter till ett elbolag som gynnar sol-, vind- och vattenkraft.

Respond betyder att man ger en respons ungefär som att man reagerar, men ordet respons är intressant för det kan i Engelskan sättas samman med ordet ability som betyder förmåga och blir då responsibility. Responsibility betyder alltså i princip ”förmågan att ta ansvar”. Att ha officellt ansvar är inte samma sak som att man verkligen har förmågan att ta ansvar. Har du förmågan att ta ansvar? Då är du verkligen intelligent tycker vi i Intelligent Union för det har inte de flesta politiker som styr landet förmågan till idag.

Flera av dem köper beninslukande bilar fast det finns elektriska bilar och flera av dem köper smutsig el-energi fastän de har gott om pengar och kan köpa energi som skapats med sol-, vind- och vattenkraft. Många av dem bor i stora hus som enkelt skulle kunna vara mindre eller ha fler människor som bor i dem. Och konstigt nog så stödjer flera av dem krig i världen.

Men det hänger också på dig. Vilka politiker väljer du i valet? Hur bor du? Har du engagerat dig själv och andra människor? Vilka partier är egentligen för en avveckling av kärnkraften och vilka partier är egentligen emot krig idag? Vet du det när du röstar i valet?

MVH
MrHappy72

Idag byter jag parti och går med i ett nytt nätverk

Jag går härmed ur partiet Aktiv Demokrati p.g.a. bristande interndiskurs innan omröstningar, retroaktiv censur och bristande känsla för den demokratiska processen hos dagens styrande medlemmar. Situationen har helt enkelt blivit ohållbar på mer än ett plan.

Jag upplever att den nya ledningen av partiet tar till odemokratiska metoder som jag vill likna vid USAs försök till censur av Wikileaks och det har lustigt nog fungerat. Men jag väljer nu, som sagt, att gå vidare.

När något förpestats nog mycket av anala fasoner, hur tragikomiska de än må vara, får man helt enkelt göra som Julian Assange, slå ut med armarna ta av sig mikrofonen och säga ok, jag lämnar skeppet.

Fler medlemmar än jag har lämnat partiet och slutat läcka besvärande uppgifter om maktens korruption i bloggen, en blogg som tystnat fullständigt med partets nya regim.

Visserligen skulle man kunna skratta åt det hela, men jag vill faktiskt inte vara med i samma parti som verkligheternas Börje Bappelsin. Och det finns flera stycken av dem inom direktdemokratin idag och det är inte acceptabelt.

Men kanske detta händer automatiskt med alla partier som inte har krav på vem som får vara med och att partierna kan infiltreras av krafter som är mindre bemedlade.  Det skulle förklara en hel del av dagens politiska situation. De intelligenta går till slut ur, de mindre mentalt bemedlade finns kvar.

”Ironiskt nog har i dessa yttersta tider – och i största hemlighet – Lenins partiteori kommit att prägla riksdagspartierna: Organisationerna är partiledningarnas verktyg. De lydiga blir kvar. De olydiga bryts ner.”
/ Göran Greider

Jag har tidigare även gått ur Miljöpartiet p.g.a. att partiet saknar en känsla av helhet och mest består av folk från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet och mindre mentalt bemedlade som fyller deras interna forum med idioti.

Visserligen har denna borgerlighet i mp insett att miljön är viktigare än oändlig tillväxt och det är bra…

… men de saknar en känsla för rimlighet och enhet mellan människor.

Tyvärr har vare sig Vänsterpartiet eller Miljöpartiet heller ett krav på ny folkomröstning om EU som krav för regeringsbildning heller och denna icke-respekt för demokrati genom att motverka nya folkomröstningar kan jag helt enkelt inte acceptera, speciellt då den tidigare omröstningen var omgärdad av tvivelaktigheter.

En intelligentare folkomröstning behövs verkligen i denna viktiga fråga.

Jag går härmed in i det politiska nätverket Intelligent Union som ställer krav på att människor vill utveckla sin intelligens genom introspektion/meditation och intelligent diskurs och att människor utan intelligens ska ha enklare uppgifter och vara med och endast ta beslut om saker de kan förstå.

Jag har kommit till insikt om att inget annat kan skapa verklig intelligens. Samtidigt hoppas jag att du också vill vara med och vill bli mer intelligent och acceptera en viss ordning.

Jag skulle helst vilja ge min röst i nästa val till Feministiskt initiativ, Piratpartiet, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet för alla de bra saker de alla faktiskt representerar trots sina fel och brister.

Om Socialdemokraterna hade haft kvar hederliga Olof Palme och hederliga Anna Lindh och inte tagits över av egoistiska högerkrafter hade jag även kunnat ge min röst till detta parti som har bidragit till mer demokrati tidigare i sin historia.

P.g.a. 4%-spärren och så länge inte tillräckligt många människor går med i nätverket Intelligent Union kommer min röst gå till Sverigedemokraterna av ren sympati med det hat de utsatts för och fortfarande utsätts för.

Jag anser inte på något vis att de stackars kulturshockade Sverigedemokraterna är mer balanserade än några andra partier, ej heller att alla av dem skulle vara särskilt behagliga, men så ser det faktiskt ut idag. Inga etablerade politiker kan anses vara behagliga.

Vi behöver någon slags balans och en riktigt intelligent debatt, en debatt som faktiskt fanns i Sverige förr i tiden och som kan bli möjlig igen.

Jag röstar helt enkelt på det parti som åtminstone försöker ta upp en diskurs i ett svårt ämne som verkligen kräver intelligens. Det är modigt och mod är en av de saker som politiken VERKLIGEN behöver, men inte enbart mod behövs. Mer intelligens behövs också och mod är endast en liten bit av intelligensen. Modet måste riktas mot viljan att verkligen lyssna och diskutera saker på ett sakligt sätt.

Om nätverket i Intelligent Union växer eller partierna återfår en sundare och intelligentare balans internt kommer det finnas hopp att min röst åter hamnar på något av dem igen och att jag blir medlem i något av dessa partier igen.

Alla mäniskor som är villiga att följa Intelligent Union riktlinjer någorlunda är välkomna att medverka på olika optimala vis oavsett nuvarande intelligens.

Intelligent Union kommer förmodligen kunna valsamverka med alla partier som är villiga att ta till sig intelligent kritik och förändras i en positiv riktning.

Idag är Intelligent Union ett mycket litet nystartat nätverk. Om du är tillräckligt intelligent kommer du se positiva saker med det. Välkommen in!

”Betvivla aldrig att en liten grupp av tänkande bestämda människor kan förändra världen. Det är, verkligen, det enda som någonsin har gjort det.”
/ Margaret Mead

/MrHappy72
Medlem i nätverket Intelligent Union – Partiet som skapar intelligent balans
(Redigering: Jag är numera med i Olivgröna partiet.)
http://intressant.se/intressant

Läs även andra bloggares åsikter om
, ,

Etikettmoln

%d bloggare gillar detta: